نمونه جزوات

نمونه جزوات و منابع کنکور

جزوه جلسه اول درس زبان استاد شاهرضا بافرمت  PDF

جزوه درک مطلب

جزوه لغات پرکاربرد

بعد ازکلیک روی قسمت ها و باز شدن سایت پیکو فایل ، روی دانلود کلیک کنید.